3. sep, 2017

Tillbaka till 1 liter per mil!

Hej! Jaha! Nu är jag tillbaka till 1 liter per mil.
Jag har alltså inte installerat insatsen "Lamda sensor exstender" ännu.
Innan jag har gjort det, har jag troligtvis inte möjlighet att få någon bränslebesparing.
Eftersom bilens dator trycker in mer bensin när syrehalten ökar i avgaserna.
Återkommer med mer intressanta uppgifter när detta är klart.
Ska först skaffa en 22 mm nyckel för att kunna göra detta på ett bra vis.
Hej så länge!
Gunnar