23. mar, 2018

Diselavgasrening - Fundering!

Min fundering gäller om vätgas och syrgas påverkar halten av farliga ämnen i diselavgaser? Som Kväveoxide - Svaveldioxider - Sot och partiklar

På min gamla bensinbil kan jag konstatera att avgaserna är betydande mycket renare efter användning av vätgas och syrgas till bilen.

Skulle vi kunna få renare avgaser på diselbilar med samma teknik?
Har du något svar på detta hör gärna av dig.

Hälsar
Gunnar