15. jul, 2019

GRÖNFRI - BÄRFRI

Min erfarenhet av Grön-Fri. 

Jag har ett tak som ligger mot norr och som är fullt av mossa. Har genom åren regelbundet skrapat bort och sopat taket. När jag en dag i en reklamtidning hittade produkten Grön-Fri såg den ut att passa mig väl. Jag kollade upp att det inte var något gift. Min förståelse är att vätskan på något vis neutraliserar näringsämnen mossan behöver och på så vis dör den. 

"Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras."

Grönfri - Bärfri

Jag köpte produkten och behandlade mitt tak. Allt gick som planerat och mossan försvann. 

Vidare, på mitt hus har jag en stor regntunna som jag använder för att bevattna min trädgård. (Du börjar se vart det hela barkar)? Som vanligt började jag vattna mina vinbärsbuskar med mitt regnvatten. De vissnade nästan direkt, det tog dock några dagar innan jag förstod vad som kunde vara orsaken. De växter jag vattnade med regnvattnet från taket med Grön-Fri dog eller blev förkrymta. De som överlevde blev som små varianter av sitt forna jag. De hämtade sig inte mer än så. 

Grönfri - Fri

Vattnar du med regnvatten i din trädgård?
Nu har jag tagit bort regntunnan från detta behandlade tak för alltid. Inte kommer jag heller att använda Grönfri någon mer gång för min del. 

Hälsar
Gunnar

Grönfri, mossor, alger, Effektiv mot alger och lav. För alla ytor utomhus såsom fasader, tak, marksten,  Mot påväxt av alger och lav, För alla ytor och material utomhus , Påväxt försvinner med tiden på väderutsatta ytor, indrar ny påväxt.